Barnehjemmet i Niger er en realitet!

Vi har nå vært i gang med barnehjemmet i et av verdens fattigste land, Niger, siden 2006. Barna strømmer på, de vokser og trives! Gode medarbeidere er på plass og følger dem tett opp når de deler hverdagen med barna. Myndighetene er med på laget og ønsker oss velkommen! Vi har faddere og støttepartnere, men trenger flere.

Det hele startet i 2006 med et initiativ til å bidra i en fattig verden. Myndighetene var svært positive og ga oss en tomt. For å komme raskt i gang kjøpte vi et hus og barna begynte å komme i 2008. Flere barn har kommet og noen er i anmarsj, så nå trenger vi mer plass og flere gode medarbeidere.

  • Du vil kunne lese mer om alt sammen på sidene her og Nyhetsbrevene som er lagt ut.
  • Vi trenger DIN hjelp og ta bare kontakt med oss om du ønsker mer informasjon!
  • Kontaktinformasjon og andre fakta finner du også eller om du skriver på veggen her.
  • BLI med på laget du også!

Visjon

Visjonen til barnehjemmet er at barna skal få muligheten til å vokse opp i kjærlighetsfulle omgivelser for å bli selvstendige og trygge individer. De vil lære Gud å kjenne og få et personlig forhold til Han

Dette ønsker vi å oppnå ved å dekke de grunnleggende behov som mat, søvn, klær, medisinsk oppfølging og oppdra barna med trygge gode omgivelser fylt av kjærlighet og omsorg. Vi vil også sørge for god skolegang og at de lærer våre kristne grunnverdier ved å undervise dem i Guds ord og bønn.