Visjonen:

  • Utbre Guds Rike gjennom å etablere sunne og sterke menigheter i muslimske områder der evangeliet til nå ikke har vært kjent.
  • Demonstrere Guds Rike i kraft og arbeide på en måte som passer den lokale kultur, uten å kompromisse med Guds Ord.
  • Bygge treningssentere til å trene, utruste og sende ut innfødte vitner til å gjøre

Evangeliet til de unådde – World Outreach Mission, ledes i dag av Terje og Dana Liverød. Målet er å nå unådde muslimske nasjoner og folkeslag med Guds Ord. Arbeidet drives med støtte og medarbeidere fra mange ulike menigheter i Norge og andre land. Livskraft Norge er arbeidet i Norge og har hovedkontor i Tønsberg.

Vårt arbeid:

  • Menighetsplanting og kirkebygging
  • Underhold av innfødte pastorer, evangelister og misjonærer
  • Misjonsskole, disippel- og ledertrening
  • Alfabetisering, brønnboring,